ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiเตาอบสมุนไพร วัดทุ่งหลวง
  
 20 พฤษภาคม 2563