ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiเตาอบสมุนไพร วัดทุ่งหลวง

 20 พฤษภาคม 2563

วัดป่าหมู่ใหม่

 06 สิงหาคม 2558

วัดธาราทิพย์

 06 สิงหาคม 2558

วัดพระนิพพาน

 06 สิงหาคม 2558

วัดสันปูเลย

 06 สิงหาคม 2558

วัดพระธาตุจอมธรรม

 06 สิงหาคม 2558

วัดม่วงชุม

 06 สิงหาคม 2558

วัดแม่กะหลวง

 06 สิงหาคม 2558

วัดพระธาตุศรีวิชัย

 06 สิงหาคม 2558

วัดทุ่งหลวง

 06 สิงหาคม 2558

 [1]