ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [ 30 มิถุนายน 2565 ]
รายละเอียดเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565