ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว   [ 15 กรกฎาคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,990.00 บาท (แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)