ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563   [ 14 พฤษภาคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร