ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค 64 ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 31 มกราคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร