ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด   [ 22 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 81,000.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)