ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว   [ 22 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)