ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 31 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563