ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคันคลองชลประทาน เส้นบ้านแม่กะ - บ้านม่วงชุม   [ 04 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคันคลองชลประทาน เส้นบ้านแม่กะ - บ้านม่วงชุม

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หลาน อินทอง วัสดุก่อสร้าง

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)