ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiหัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ต.ค 63 - ก.ย 64)25 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 65 ประจำปีงบประมาณ 256531 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 65 ประจำปีงบประมาณ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 65 ประจำปีงบประมาณ 256531 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256531 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 64 ประจำปีงบประมาณ 256530 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256531 ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 64 ประจำปีงบประมาณ 256430 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256431 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค 64 ประจำปีงบประมาณ 256431 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย 64 ประจำปีงบประมาณ 256430 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค 64 ประจำปีงบประมาณ 2564 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 08 เมษายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 พฤศจิกายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลแม่แตง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd24 มีนาคม 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้าเทศบาลต้าบลแม่แตง โดยวิธีคัดเลือก27 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (07 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 05 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง05 สิงหาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421 กรกฎาคม 2564

 [1]  2  3  4  5 .....