ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiหัวข้อวันที่
ประกาศการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง (หลังเก่า)12 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)08 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562)01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562)03 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด22 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว22 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1922 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค 2563 ประจำปีงบประมาณ 256331 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 2563 ประจำปีงบประมาณ 256330 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค 2563 ประจำปีงบประมาณ 256331 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ 2563 ประจำปีงบประมาณ 256329 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค 2563 ประจำปีงบประมาณ 256331 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค 2562 ประจำปีงบประมาณ 256331 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคันคลองชลประทาน เส้นบ้านแม่กะ - บ้านม่วงชุม04 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย 2562 ประจำปีงบประมาณ 256330 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค2562 ประจำปีงบประมาณ 256331 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านแม่กะ หมู่ 324 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 4 บ้านห้วยชมพู หมู่ 826 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอ่างแม่กะ บ้านตีนธาตุ หมู่ 513 มกราคม 2563

 [1]  2  3  4  5 .....