ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiหัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟั่ลท์คอนกรีต ซอย 3 บ้านหัวป่าห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็31 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 256603 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 256601 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 256601 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256605 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256601 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256601 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (ต.ค 64 - ก.ย 65)05 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256503 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256505 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256505 สิงหาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (7 โครงการ)05 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพ22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านม่วงชุม หมู30 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงชุม หมู่ 4 - บ้านสันปูเล27 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านม่วงชุม หมู่ 4 – บ้านหัวป่าห้า หมู่06 มกราคม 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 4 บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 829 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตทางเข้าวัดหนองบัว เมืองนิพพาน บ29 สิงหาคม 2565

 [1]  2  3  4  5 .....