ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiหัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 05 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง05 สิงหาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว15 กรกฎาคม 2564
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 (1 เม.ย 64 - 30 มิ.ย 64)07 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง01 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบล03 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเมรุ บ้านสันปูเลย หมู่ 603 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกระบายน้ำ เส้นเมืองนิพพาน บ้านหนองบัว หมู่ 704 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง24 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง (หลังเก่า) 22 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 256314 พฤษภาคม 2564
การเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง (หลังเก่า)12 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 (1ต.ค63 -31 ธ.ค63)29 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 64 ประจำปีงบประมาณ 256430 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค 64 ประจำปีงบประมาณ 256431 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ 64 ประจำปีงบประมาณ 256428 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค 64 ประจำปีงบประมาณ 256431 มกราคม 2564

 [1]  2  3  4  5 .....