ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 10 สิงหาคม 2565