ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiช่องทางการติดต่อกองคลัง Line มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

กองคลังได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

ดังนั้นจึงเพิ่มช่องทางติดต่อระบบออนไลน์ ช่องไลน์ ดังกล่าวข้างต้น 

หรือติดต่อเบอร์โทร 053-470050 ต่อ 15 (กองคลัง)

 05 พฤษภาคม 2564