ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป

ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 

 15 ธันวาคม 2563