ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
 แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน

เลขคำร้องวันที่เรื่องสถานะ
311 ก.พ. 2564ขยะที่ป้ายสถานีวิจัยต้นน้ำแม่แตงรับเรื่องและกำลังตรวจสอบ
211 ก.พ. 2564ขยะที่ป้ายสถานีวิจัยต้นน้ำแม่แตงรับเรื่องและกำลังตรวจสอบ
110 ก.ค. 2558กำลังทดสอบระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ

 [1]