ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiงานมอบสัมฤทธิบัตร ปีการศึกษา 2562

 20 มีนาคม 2563

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่แตง 

 14 กุมภาพันธ์ 2563

"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

 11 มกราคม 2563

 11 มีนาคม 2559


 02 พฤษภาคม 2559

ดูงานบัลเล่ต์โรงเรียนบ้านปลาดาว เรื่อง FROZEN 
 15 มกราคม 2559

โครงการอนุบาลนำล่องร่วมกับโรงเรียนบ้านปลาดาว เทศบาลตำบลแม่แตง
 13 มกราคม 2559

งานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลแม่แตง
 09 มกราคม 2559

งานเปิดศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง
 05 ธันวาคม 2558

 09 กรกฎาคม 2558


 09 กรกฎาคม 2558

 [1]