ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายการวันที่
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 256624 เมษายน 2566
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256614 มีนาคม 2566
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 256603 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 256509 มกราคม 2566
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 256501 ธันวาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 256501 พฤศจิกายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 256517 ตุลาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 256517 ตุลาคม 2565
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 ตุลาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 256508 สิงหาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 256508 กรกฎาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 256507 มิถุนายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน256507 มิถุนายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 256507 เมษายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256522 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 256402 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 256402 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 256402 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 256502 มีนาคม 2565
รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 ตุลาคม 2564

 [1]  2  3