ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายการวันที่
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 256517 ตุลาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 256517 ตุลาคม 2565
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 ตุลาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 256508 สิงหาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 256508 กรกฎาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 256507 มิถุนายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน256507 มิถุนายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 256507 เมษายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256522 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 256402 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 256402 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 256402 มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 256502 มีนาคม 2565
รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 ตุลาคม 2564
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 256303 กันยายน 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 256303 สิงหาคม 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 256302 กรกฎาคม 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 256302 มิถุนายน 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 256306 ตุลาคม 2563
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256209 ตุลาคม 2562

 [1]  2  3