ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

รายงานการประชุมสภา

รายการวันที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 19 ธันวาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 25 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 9 กันยายน 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 19 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 30 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 19 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25634 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ ประจำปี 2563และสมัยสามัญ สมัย4 มีนาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256213 กันยายน 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256224 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256222 มิถุนายน 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256218 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256223 เมษายน 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256222 มกราคม 2562
กำลังทดสอบระบบรายงานประชุมสภา11 กรกฎาคม 2558

 [1]