ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

รายงานการประชุมสภา

รายการวันที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256412 พฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564 20 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256412 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256410 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256420 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/256412 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256412 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256415 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง ครั้งแรก12 พฤษภาคม 2564
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 02 สิงหาคม 2564
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 15 ตุลาคม 2564
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแ11 พฤษภาคม 2564
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256411 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 19 ธันวาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 25 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 9 กันยายน 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 19 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 30 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 19 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563

 [1]  2