ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 30 สิงหาคม 2560 ]
ประเภท แผนจัดหาพัสดุ
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ