ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 04 พฤษภาคม 2560 ]
ประเภท แผนจัดหาพัสดุ
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ