ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 19 ตุลาคม 2559 ]
ประเภท แผนจัดหาพัสดุ
รายละเอียด


        
ย้อนกลับ