ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  [ 12 พฤศจิกายน 2564 ]
ประเภท รายงานการประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ฌ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แตง    
ย้อนกลับ