ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564  [ 20 กันยายน 2564 ]
ประเภท รายงานการประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ฌ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แตง    
ย้อนกลับ