ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2564  [ 12 พฤษภาคม 2565 ]
ประเภท รายงานการประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ฌ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แตง    
ย้อนกลับ