ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564  [ 12 มิถุนายน 2564 ]
ประเภท รายงานการประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ฌ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แตง    
ย้อนกลับ