ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง ครั้งแรก  [ 12 พฤษภาคม 2564 ]
ประเภท รายงานการประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง ครั้งแรก วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ฌ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แตง    
ย้อนกลับ