ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  [ 02 สิงหาคม 2564 ]
ประเภท รายงานการประชุมสภา
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ