ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 12 กันยายน 2562 ]
ประเภท ระเบียบกฏหมาย
รายละเอียด

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๖๒    
ย้อนกลับ