ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  [ 30 พฤศจิกายน 2562 ]
ประเภท งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายละเอียด

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562    
ย้อนกลับ