ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
ชื่อกิจกรรมงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าหมู่ที่ 1
เป็นรูปและรายละเอียดในการทดสอบระบบ รอรูปจริงจากทางเทศบาล 
21 กรกฎาคม 2558