ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
ออกสำรวจบ้านผู้พิการเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง เจ้าหน้าที่เทศบาลเทศบาลตำบลแม่แตง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านหัวป่าห้า ร่วมกันออกสำรวจบ้านผู้พิการเพื่อให้ความช่วยเหลือ


 
01 มิถุนายน 2564