ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
กิจกรรมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาชนตำบลแม่แตงฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง พนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ฝ่ายปกครองตำบลแม่แตง เจ้าหน้าที่ รพ.ส.ต.บ้านแม่ก๊ะ และอ.ส.ม.ตำบลแม่แตง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาชนตำบลแม่แตงฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2564


 
01 มิถุนายน 2564