ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
เทศบาลตำบลแม่แตงได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เทศบาลตำบลแม่แตงได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” นำโดย ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกันทำความสะอาดในบริเวณเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


 
28 พฤษภาคม 2564