ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่แตง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่แตง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง และฝ่ายปกครองตำบลแม่แตง ร่วมเปิดโครงการสร้างถนน ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบให้เทศบาลตำบลแม่แตง


 
27 พฤษภาคม 2564