ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
เทศบาลตำบลแม่แตง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรโดยการทำหมันผ่าตัดสุนัข

เทศบาลตำบลแม่แตง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรโดยการทำหมันผ่าตัดสุนัขและแมว ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564


 
21 พฤษภาคม 2564