ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่แตง วันที่ 13 พฤษภาคม 25

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่แตง วันที่ 13 พฤษภาคม 2564


 
13 พฤษภาคม 2564