ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
โครงการสวนผักในบ้านร่วมต้านวิกฤตโควิด-19

ทางเทศบาลได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนตำบลแม่แตง ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 ภายในตำบลแม่แตงทั้ง 8 หมู่บ้าน 


 
20 พฤษภาคม 2563