ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ร่วมแจกวัครซีนและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลแม่แตง ม.1 ถึง ม.8 วันที่ 19-22 ่พฤษภาคม 2563


 
20 พฤษภาคม 2563