ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
ตู้ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลแม่แตง

ผู้ให้ ร่วมแบ่งปัน อาหารแห้งหรือเครื่องกระป๋อง ได้บุญ

ผู้รับ หยิบไปแต่พอควร ร่วมแบ่งปันต่อคนข้างหลัง ก็ได้บุญร่วมกัน


 
20 พฤษภาคม 2563