ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

ทางเทศบาลได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนตำบลแม่แตง ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 ภายในตำบลแม่แตงทั้ง 8 หมู่บ้าน 

20 พฤษภาคม 2563

ร่วมแจกวัครซีนและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลแม่แตง ม.1 ถึง ม.8 วันที่ 19-22 ่พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563

ผู้ให้ ร่วมแบ่งปัน อาหารแห้งหรือเครื่องกระป๋อง ได้บุญ

ผู้รับ หยิบไปแต่พอควร ร่วมแบ่งปันต่อคนข้างหลัง ก็ได้บุญร่วมกัน

20 พฤษภาคม 2563

 

 

21 เมษายน 2563

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน

18 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563

ออกประชาคม จัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่แตง ม.1- ม.8 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

งานมอบสัมฤทธิบัตร ปีการศึกษา 2562

20 มีนาคม 2563

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่แตง 

14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วัดพระธาตุศรีวิชัย บ้านหัวป่าห้า หมู่ที่ 2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป

14 ตุลาคม 2562

กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

04 มีนาคม 2563

11 มกราคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

12 มกราคม 2562

โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก
16 ตุลาคม 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1