ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง เจ้าหน้าที่เทศบาลเทศบาลตำบลแม่แตง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านหัวป่าห้า ร่วมกันออกสำรวจบ้านผู้พิการเพื่อให้ความช่วยเหลือ

01 มิถุนายน 2564

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง พนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ฝ่ายปกครองตำบลแม่แตง เจ้าหน้าที่ รพ.ส.ต.บ้านแม่ก๊ะ และอ.ส.ม.ตำบลแม่แตง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาชนตำบลแม่แตงฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2564

01 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลแม่แตงได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” นำโดย ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกันทำความสะอาดในบริเวณเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2564

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่แตง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง และฝ่ายปกครองตำบลแม่แตง ร่วมเปิดโครงการสร้างถนน ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบให้เทศบาลตำบลแม่แตง

27 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แตง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรโดยการทำหมันผ่าตัดสุนัขและแมว ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

21 พฤษภาคม 2564

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่แตง วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แตง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง ครั้งแรก วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

07 พฤษภาคม 2564

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมเทศบาลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

12 พฤษภาคม 2564

25 ตุลาคม 2563

25 กุมภาพันธ์ 2564

25 มีนาคม 2564

24 กรกฎาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563

ทางเทศบาลได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนตำบลแม่แตง ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 ภายในตำบลแม่แตงทั้ง 8 หมู่บ้าน 

20 พฤษภาคม 2563

ร่วมแจกวัครซีนและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลแม่แตง ม.1 ถึง ม.8 วันที่ 19-22 ่พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1