ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


กองคลังได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

ดังนั้นจึงเพิ่มช่องทางติดต่อระบบออนไลน์ ช่องไลน์ ดังกล่าวข้างต้น 

หรือติดต่อเบอร์โทร 053-470050 ต่อ 15 (กองคลัง)

ช่องทางการชำระภาษีผ่าน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ( Internet Banking)
การจ่ายเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking
ดังกล่าวข้างต้น หรือติดต่อเบอร์โทร 053-470050 ต่อ 15 (กองคลัง)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง

เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564