พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่แตง และพสกนิกรชาวจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่