เทศบาลตำบลแม่แตง และพสกนิกรชาวจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่